Zonneactiviteit

Actuele grafieken die te maken hebben met de zonneactiviteit.

 

Actuele afbeelding van de zonEen bijna real-time afbeelding van de zon. Zonnevlekken zijn als donkere vlekken op de zon zichtbaar.
Bron: http://sdo.gsfc.nasa.gov/


Zonnevlekken per dag en gemiddeld van de huidige maandBron: sidc.be


Aantal zonnevlekken per dag en gemiddeld per maandBron: sidc.be


Actuele grafiek met gemiddeld aantal zonnevlekken per maandDe grafiek geeft de maandgemiddelde aantal zonnevlekken van de laatste jaren, en een verwachting voor de komende jaren. De grafiek wordt gepdatet op de eerste dag van de elke maand.
Bron: http://sidc.oma.be/sunspot-index-graphics/sidc_graphics.php


Actuele grafiek verloop maandgemiddeld aantal zonnevlekkenDe grafiek geeft de maandgemiddelde aantal zonnevlekken van de laatste jaren, en een verwachting voor de komende jaren. De zonnevlekken zeggen iets over de zonneactiviteit: hoe minder zonnevlekken, hoe lager de zonneactiviteit. Er is steeds een cyclus met een zonnemaximum en zonneminimum van gemiddeld ongeveer 11 jaar. Periodes met een lagere activiteit van de zon zouden mogelijk de kans op koudere winters in Nederland vergroten.
Bron: http://www.swpc.noaa.gov/products/solar-cycle-progression


Grafiek van de laatste zonnecycli sinds 1954

De grafiek geeft de maandgemiddelde aantal zonnevlekken sinds 1954 t/m de huidige zonnecyclus 24 (we hebben nu de 24e zonnecyclus sinds 1755). NB: de afgelopen decennia was de zonneactiviteit van de cycli hoog, maar bij het laatste zonnevlekkenminimum was er juist een opvallend lange periode met niet of nauwelijks zonnevlekken.
Bron: http://sidc.oma.be/html/wolfmms.html


Grafiek met het aantal zonnevlekken sinds 1700

Aan de grafiek is te zien dat het aantal zonnevlekken (en dus de activiteit van de zon) in de tweede helft van de 20e eeuw het hoogst was sinds 1700, en dat de zonneactiviteit sinds het laatste zonneminimum juist laag is.
Bron: http://sidc.oma.be/html/wolfmms.html