Weerdata

Hier worden grafieken en lijsten geplaatst die gegevens bieden over voorbije winters, zomer en jaren, waarbij ze onderling kunnen worden vergeleken. Het is een aanvulling op de winter-, zomer- en jaardata die per winter, zomer en jaar data en grafieken bieden.

Update 6 juli 2016: de grafieken van de winters en zomers van de jaren 1901 t/m 1972 zijn geüpdatet, omdat het KNMI de Tmax, Tgem en Tmin van de 5 hoofdstations per 1 juni 2016 heeft gehomogeniseerd. De overige data op wintergek.nl over deze jaren is nog niet geüpdatet.


Grafieken

Grafieken temperaturen Nederland winters sinds 1901
De temperatuurgrafieken van alle winters sinds 1901 staan hier onder elkaar. Ook staan er enkele winters bij uit de 18e en 19e eeuw, de winters van 1891, 1853, 1845, 1830 en 1789.

Grafieken koudegetallen Nederland winters sinds 1901
De koudegetal-grafieken van alle winters sinds 1901 staan hier onder elkaar. Ook staan er enkele winters bij uit de 18e en 19e eeuw, de winters van 1891, 1853, 1845, 1830 en 1789.

Grafieken temperaturen Nederland zomers sinds 1901
De temperatuurgrafieken van alle zomers sinds 1901 staan hier onder elkaar.

Grafieken warmtegetallen Nederland zomers sinds 1901
De warmtegetal-grafieken van alle zomers sinds 1901 staan hier onder elkaar.


Lijsten

Ranglijst koudegetallen in De Bilt winters sinds 1901
In deze ranglijst van het Hellmann koudegetal wordt van de winters sinds 1901 het totale koudegetal en de score per maand in De Bilt weergegeven. De tussenstand van een actuele winter wordt ook in de lijst meegenomen. Tevens worden de Elfstedentochten vermeld.

Ranglijst warmtegetallen in De Bilt zomers sinds 1901
In deze ranglijst van het Hellmann warmtegetal wordt van de zomers sinds 1901 het totale warmtegetal en de score per maand in De Bilt weergegeven. De tussenstand van een actuele zomer wordt ook in de lijst meegenomen.

Lijst gemiddelde temperatuur in Nederland per maand en jaar sinds 1706
Hier staat een lijst met de gemiddelde temperaturen per maand en jaar in De Bilt van alle jaren sinds 1706.