Grafieken koudegetallen Nederland winters sinds 1901

Op deze pagina worden grafieken van het Hellmann koudegetal voor alle winters onder elkaar weergegeven voor een snel overzicht. Zie voor uitleg onderaan de pagina.

Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 2019
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 2018
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 2017
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 2016
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 2015
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 2014
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 2013
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 2012
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 2011
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 2010
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 2009
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 2008
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 2007
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 2006
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 2005
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 2004
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 2003
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 2002
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 2001
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 2000
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1999
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1998
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1997
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1996
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1995
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1994
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1993
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1992
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1991
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1990
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1989
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1988
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1987
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1986
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1985
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1984
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1983
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1982
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1981
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1980
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1979
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1978
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1977
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1976
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1975
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1974
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1973
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1972
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1971
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1970
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1969
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1968
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1967
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1966
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1965
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1964
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1963
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1962
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1961
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1960
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1959
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1958
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1957
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1956
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1955
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1954
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1953
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1952
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1951
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1950
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1949
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1948
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1947
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1946
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1945
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1944
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1943
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1942
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1941
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1940
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1939
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1938
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1937
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1936
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1935
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1934
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1933
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1932
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1931
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1930
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1929
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1928
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1927
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1926
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1925
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1924
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1923
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1922
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1921
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1920
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1919
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1918
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1917
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1916
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1915
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1914
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1913
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1912
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1911
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1910
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1909
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1908
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1907
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1906
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1905
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1904
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1903
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1902
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1901

Grafieken van winters vr 1901


Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1891
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1853
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1845
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1830
Hellmann koudegetal, Nederland, Winter 1789

Uitleg over het koudegetal

Het koudegetal van Hellmann, ook vaak Hellmanngetal genoemd naar de bedenker, is één van de beste graadmeters van de strengheid van een winter. Alleen dagen met een gemiddelde temperatuur onder het vriespunt tellen hiervoor mee en hoe lager dit gemiddelde, hoe hoger de dagscore. Alle dagscores van deze hellmanndagen vormen samen het totale koudegetal van de winter.

Het koudegetal of wintergetal is een maat voor de koude in het tijdvak van 1 november tot en met 31 maart. Het wordt verkregen door over dit tijdvak alle etmaalgemiddelde temperaturen beneden het vriespunt bij elkaar op te tellen met weglating van het minteken. Een koude-dag of hellmanndag is als zodanig te definiëren als een dag met Tg < 0 °C (gemiddelde temperatuur onder nul). Het getal van Hellmann geeft een goede indruk van de hoeveelheid kou in een winter en geeft de mogelijkheid van een tussentijdse balans van de kou.

Niet alleen het totale koudegetal van de winter is van belang, maar óók het koudegetal dat wordt behaald per hellmannperiode (periode met één of meerdere aaneengesloten hellmanndagen). Dit geeft onder meer een indicatie van de mogelijkheden tot schaatsen tijdens vorstperioden. Hierbij geldt tevens dat hoe meer geconcentreerd de kou is, hoe beter dit is voor de ijsaangroei.

De twee weerstations Leeuwarden en Stavoren staan nabij de route van de Elfstedentocht in Friesland. Ter indicatie: voor een Elfstedentocht moeten er minstens zo'n 80 hellmannpunten in 14 dagen worden gescoord. Onder slechte omstandigheden, zoals sneeuw op het ijs, zal dat aantal toenemen. Er spelen vele factoren een rol, maar de eerste voorwaarde is uiteraard flinke kou.

De grafieken op deze pagina zijn gebaseerd op de metingen van alle KNMI weerstations in Nederland, zodat een goed beeld onstaat van de kou en het koudegetal van heel Nederland. De gegevens gaan over winterperiode november t/m maart.

Deze grafieken geven de koude-dagen (Tg > 0) en behaalde dagscore, en een grafiek van het opgebouwde koudegetal (cumulatief). Deze grafieken voor Nederland zijn gebaseerd op de laagste gemiddelde temperatuur (Tg) per dag van alle KNMI stations in Nederland.

NB: het koudegetal van Nederland, zoals hier berekend, is geen officiële methode.


Betekenis van begrippen

Vorstdag: Tn < 0 °C (minimumtemperatuur lager dan 0 °C)
Koude-dag of Hellmanndag: Tg < 0 °C (gemiddelde temperatuur lager dan 0 °C)
IJsdag: Tx < 0 °C (maximumtemperatuur lager dan 0 °C)
Lichte vorst: -5,1 < T < 0 °C (temperatuur van -0,1 °C t/m -5,0 °C)
Matige vorst: -10,1 < T < -5 °C (temperatuur van -5,1 °C t/m -10,0 °C)
Strenge vorst: -15,1 < T < -10 °C (temperatuur van -10,1 °C t/m -15,0 °C)
Zeer strenge vorst: T < -15 °C (temperatuur lager dan -15,0 °C)
Vorstperiode: reeks van minstens 5 aaneengesloten hellmanndagen met totale score van het Hellmann koudegetal van minstens 16 punten.
Koudegolf: reeks van minstens 5 aaneengesloten ijsdagen waarvan op 3 dagen de minimumtemperatuur lager is dan -10,0 graden (strenge vorst).


Bron van gegevens

De temperatuurgegevens die gebruikt zijn voor de informatie en grafieken op deze pagina zijn afkomstig van het KNMI.